marnatonedreams (5)

Reglament

COPA MARNATON eDREAMS 2020

 

Les proves MARNATON eDreams es desenvolupen en entorns naturals de la costa privilegiada que en alguns trams poden formar part d’un Parc Natural i/o Reserva Integral. Recordem a tots els participants la importància de respectar en tot moment l’entorn que ens envolta i que col·laboren en la protecció d’aquest.

MARNATON demana l’ajuda de tots per no deixar cap petjada i deixar després de l’esdeveniment un espai millor del que ens hem trobat.

Com nadador d’aigües obertes respecta i protegeix el medi ambient. Comptem amb la teva col·laboració.

 

 1. Requisits dels participants
 • Podrà participar qualsevol persona física de qualsevol nacionalitat, federats o no, que es trobin en un estat òptim de salut i convenientment entrenada per la realització de la prova.
 • Prova autoritzada per a majors de 18 anys, nascuts a partir de 2002. Menors segons la distància, consulta durant el procés d’inscripció.
 • Conèixer i acceptar les condicions del present reglament.
 • Haver realitzat correctament totes les passes i requisits per la inscripció en els terminis corresponents.
 • Tota la informació requerida en el procès d’inscripció haura de ser certa. No responsabilitzant-se l’organització de les falsedats o errors que el participant hagi fet constar en el moment d’inscriure’s.
 • La inscripció a la prova és personal e intransferible i suposa la acceptació del present reglament.

 

 1. Inscripcions

La inscripció només es realitzarà a través de la pàgina web de MARNATON (www.marnaton.com)

 • Termini d’inscripció: 12 dies abans de la data de la prova o una vegada s’arribi al límit de participants.
 • Inclou:
 • Assegurança d’accidents durant la prova.
 • Assistència durant la travessa (embarcacions amb personal de rescat) i a l’arribada (Hospital de campanya amb personal mèdic).
 • Avituallament durant la travessa i al finalitzar
 • Casquet de l’esdeveniment.
 • Samarreta de l’esdeveniment.
 • Servei de Fisioteràpia a l’arribada.
 • Guarda-roba.
 • Classificació i temps d’arribada amb xip.
 • Trofeus pels guanyadors absoluts i medalles pels guanyadors de cada categoria.
 • Gestió de baixes: L’organització posa a disposició del participant la possibilitat de contractar una garantia de cancel·lació durant el procés d’inscripció. En caso de no contractar aquesta garantia, no es procedirà a cap devolució en cap cas, inclús lesions, accidents, viatges, etc.
 • Canvi de nom: només s’admetran fins a 12 dies abans de la prova. L’organització cobrarà 10€ per aquesta gestió.
 • Canvi de distància: només s’admetran fins a 12 dies abans de la prova, sempre que quedin places en la distància sol·licitada. En el cas de que l’import sigui inferior no es procedirà en cap cas a la devolució de la diferència. Però en el cas que l’import sigui superior si que es demanarà l’ingrès corresponent de la quantitat resultant.
 • Canvi de prova: Sota cap circumstància s’admetran canvis d’una inscripció d’una prova per un altre, ni d’aquest any ni de la següent edició.
 • Anul·lació de la prova: si per condicions adverses o de força major alienes a l’organització, aquesta es veu obligada a anul·lar la prova o modificar el recorregut i horaris, no es retornarà en cap cas l’import de la inscripció. L’esdeveniment no es posposarà en una altra data ni es reemborsarà als participants l’import de la seva inscripció.
 • Límit de places: l’organització es reserva 25 places per compromisos amb els patrocinadors i col·laboradors. L’organització es reserva el dret d’ampliar o reduir el nombre de places per motius de seguretat o uns altres motius que poden afectar el bon desenvolupament de la cursa. En qualsevol cas, aquesta modificació serà anunciada amb suficient antelació a la web i a les xarxes socials.

 

 1. Xip

L’ús del xip es obligatori per poder participar a la prova.

  • Xip blanc d’un sol ús i retornable: l’organització el facilitarà a un preu de 3 € (IVA inclòs).
  • Xip groc (Championchip). En el moment de la inscripció s’haurà de fer constar el número de registre en el formulari.
  • En cas de pèrdua de xip el participant no apareixerà en les classificacions encara que aporti testimonis i/o material gràfic que demostrin la seva posició i/o temps. Tampoc tindrà dret als premis absoluts o per categories. No s’acceptaran reclamacions en aquest sentit.

 

 1. Lliurament de la bossa del nadador
 • Per recollir la bossa del nadador, serà imprescindible presentar el DNI, PASSAPORT o NIE de l’inscrit (original o fotocòpia).
 • En el lliurament cada participant haurà de comprovar que a la seva bossa hi ha: casquet de natació de l’esdeveniment, xip (si no el té en propietat), samarreta de l’esdeveniment, etiqueta Guarda-roba.

 

 1. Guarda-roba

El nadador ha d’utilitzar la swimbag, identificada amb el seu número de participant, que li proporcioni l’organització per guardar les seves pertinences personals. La bossa s’haurà de dipositar en el punt indicat per fer-ho abans de la sortida.

Per recuperar la bossa, custodiada per l’organització a la zona d’arribada, el nedador haurà de mostrar el seu número de participant.

Les bosses de guarda-roba estaran custodiades en tot moment. Però en cas de pèrdua d’objectes personals dels nedadors, l’organització no se’n farà responsable. Per evitar-ho, es prega no dipositar objectes de valor en les bosses de guarda-roba.

 

 1. Transport

El desplaçament dels nedadors des de la sortida fins a l’arribada, s’efectuarà abans de la competició mitjançant autobusos i/o embarcacions i/o caminant. Els horaris dels trasllats seran publicats e informats amb la deguda antelació en la web.

 

 1. Material tècnic obligatori

Tots els participants estan obligats a portar el següent material, que podrà ser verificat a la sortida i/o en qualsevol punt de la cursa.

Material obligatori:

 • Banyador
 • Ulleres de natació
 • Casquet de natació proporcionat per l’organització
 • Xip lliurat per l’organització (o de propietat si ho has fet constar durant el procés d’inscripció) col·locat correctament al turmell

Material opcional:

 • El neoprè de natació segueix sent altament recomanat. De totes maneres, podran nedar sense neoprè aquells nedadors que presentin el formulari demostrant que són capaços de nedar 2 hores sense neoprè amb l’aigua a menys de 17ºC. Hauran d’entregar el formulari en el moment de recollir la bossa del nedador o pujar-ho a la web en el moment de fer la inscripció.
 • Si la temperatura de l’aigua estigués per sota dels 17ºC l’organització es reserva el dret d’obligar l’ús del neoprè o obligar als nedadors sense neoprè a competir en les travesses curtes.
 • Boia: està permès el seu ús.

L’organització aconsella portar, a més, el següent material:

 • Vaselina o oli per evitar rossadures.
 • Crema solar, millor antimeduses.

L’organització podrà afegir algun tipus de material obligatori no inclòs en aquest apartat. En tal cas, aquest material serà notificat amb la suficient antelació als participants a través de la web o per correu electrònic.

 

 1. Sortida
 • Les sortides tindran lloc en funció del grup del nivell escollit.
 • Hi haurà un punt de control de xip i cronometratge a la sortida i un altre a l’arribada. El fet de no passar el control en alguns dels punts implicarà la desqualificació i per tant no aparèixer en les classificacions.

 

 1. Embarcacions de suport i kayaks

Els nedadors serán custodiats per kayaks i embarcacions de suport amb l’objetiu de garantitzar la seguretat dels nedadors.

 • Kayaks

Els nedadors han de seguir en tot moment la línia de kayaks que els guiarà durant tota la travessa.

Tots els kayaks estaran senyalitzats amb armilles de colors vius per facilitar l’orientació del nedador.

 • Embarcacions de suport

Les embarcacions de suport a motor, senyalitzades amb bandera BLAVA governaran respectant en tot moment una certa distància de seguretat. Hi haurà embarcacions de suport general, per cobrir el seguiment de la travessa, així com embarcacions que comptaran amb tripulants especialitzats en el rescat i primers auxilis.

 

 1. Avituallament

L’organització facilitarà l’avituallament, que consistirà en aigua, begudes isotòniques, plàtans i gels durant la travessa i en la zona d’arribada.

Els punts d’avituallament estaran ubicats en embarcacions designades per l’organització, i fondejades per tot el recorregut, estaran degudament senyalitzades amb bandera i globus d’heli GROC.

Els nedadors no podran pujar a les embarcacions d’avituallament però sí que podran recolzar-se en aquestes.

El nedador decidirà lliurement en cada cas si es para o continua endavant amb la prova fins al següent punt.

No és obligatori parar-se en els avituallaments, tot i sí que és molt recomanable.

En cap cas el participant podrà llançar al mar l’embolcall o l’envàs de l’avituallament. Aquest acte serà penalitzat amb la desqualificació.

 

 1. Abandonaments

Si un participant decideix abandonar, aconsellem:

 1. Realitzar un senyal de socors, aixecant un o els dos braços.
 2. El kayak més proper li servirà de suport mentre espera ser evacuat.

L’organització es reserva el dret a obligar a un nedador a abandonar la prova:

 • Sempre que un nedador mostri senyals de cansament extrem, deshidratació, hipotèrmia, ritme extremadament lent al nedar o presenti qualsevol símptoma anòmal que li impedeixi nedar amb normalitat.
 • Si el nedador incompleix qualsevol de les normes que regeixen aquest reglament (veure apartat desqualificacions).
 • Una cop esgotat el temps de tall reglamentari des de l’inici de la prova (30 minuts/km).

 

 1. Evacuació
 • En el cas de condicions adverses i/o de força major, l’organització es veurà obligada a anul·lar la prova procedint a l’evacuació de tots els participants.
 • En cas que un participant hagi de ser evacuat, l’organització establirà un o més punts d’evacuació amb assistència sanitària en funció del recorregut.
 1. Penalitzacions

 

TIPUS DE FALTA PENALITZACIONS
Tirar residus en zones no habilitades o qualsevol tipus de conducta no respectuosa amb el medi natural. Desqualificació
Conducta antiesportiva cap a altres participants o membres de l’organització. Desqualificació
Falta d’equipament obligatori. Desqualificació
Participar en la prova sense prèvia inscripció. Expulsió i prohibició de participar en futures edicions
Participar amb el dorsal d’un altre participant. Desqualificació
No passar controls de xip obligatoris (sortida, arribada, parcial en el cas que hi hagi). Desqualificació
No seguir amb el recorregut marcat per l’organització. Desqualificació o penalització de temps a decidir en funció de la gravetat
Omissió d’auxili a una altra persona. Expulsió i prohibició de participar en futures edicions
Abandonament sense notificar-ho a l’organització. Prohibició de participar en futures edicions
No obeir ordres dels organitzadors o serveis sanitaris de control. Desqualificació
Pujar-se a una embarcació de suport, kayak o avituallament Desqualificació
Excedir el temps màxim permès. Desqualificació i obligació d’abandonar i pujar a una embarcació de l’organització.

 

L’organització es reserva la potestat per sancionar les conductes no tipificades l’anterior llistat de faltes que contravinguin les disposicions del present reglament.

 1. Modificació del recorregut i/o suspensió de la travessia.

Per causes de força major, alienes a la seva voluntat, l’organització es reserva el dret de suspendre, desviar, neutralitzar o modificar les franjes horàries i/o els recorreguts i avituallaments de l’esdeveniment. (Veure apartat Pla B).

Aquesta decisió es prendrà en comitè tècnic, consensuant amb autoritats marítimes i dispositiu de seguritat, tenint en compte la seguretat. Així com respectant les condicions a les que es veuen sotmesos els permisos.

Poden ser motiu de pla B o anulació:

 1. Onada de una alçada significativa de més de 0,8 metres.
 2. Vents de més de 15 nusos (no ratxes). Sempre que la direcció del vent afecti el recorregut.
 3. Visibilitat inferior a una milla nàutica.
 4. Plaga de meduses.
 5. Tempesta elèctrica.
 6. Temperatura de l’aigua:
  1. En cas d’estar per sota els 16ºC la distància màxima serà de 5000 metres.
  2. En cas d’estar per sota els 15ºC la distància màxima serà de 3000 metres.
 7. Qualsevol que la organització estimi que no garantitza la seguretat dels participants.

 

 1. Sistema de Classificació

 A l’acabar la prova, el nedador disposarà de fins a mitja hora abans de l’entrega de premis per a possibles modificacions i/o reclamacions sobre la classificació.

 • Esdeveniment 

Cada participant es classificarà en base al temps empleat per arribar a la meta.

 • Copa MARNATON eDreams

Prova puntuable per la Copa, utilizant la següent fòrmula:

Distàncies XL (+10km): (temps guanyador/ temps nedador) *1200= nº de punts

Distàncies L (>10km i 5km): (temps guanyador/ temps nedador) *1000 = nº de punts

Distàncies M (>5km i 3km): (temps guanyador/ temps nedador) * 800 = nº de punts

Distàncies S (menys de 3km): (temps guanyador/ temps nedador) * 600 = nº de punts

El resultat de la classificació de la Copa serà la suma de les puntuacions en les diferents proves del circuït MARNATON, sumant com a màxim les quatre millors puntuacions obtingudes. Pel que en el cas de realitzar totes les proves es descartarà la pitjor puntuació.

 • Categories 2020

Rebran trofeu els tres primers classificats absoluts, tant masculins com femenins.

Els tres primers absoluts (masculins i femenins) seran exclosos dels premis a la seva categoria d’edat.

Els tres primers classificats tant masculins com femenins de cada categoria d’edat rebran una medalla.

Els trofeus i medalles de les categories es recolliran només durant la entrega de premis de l’esdeveniment.

 • Absoluts
 • Júniors (nascuts el 2003 i anys posteriors)
 • +18 (nascuts entre el 2002 i el 1991)
 • +30 (nascuts entre el 1990 i el 1981)
 • +40 (nascuts entre el 1980 i el 1971)
 • +50 (nascuts entre el 1970 i el 1961)
 • +60 (nascuts entre el 1960 i el 1951)
 • +70 (nascuts el 1950 i anys anteriors)
 • SENSE NEOPRÈ* (només proves de més de 3km)

* Categoria Sense Neoprè (SN)

 • Per optar a aquesta classificació és necessari fer-ho constar en el moment de realitzar la inscripció i entregar el certificat en el procès d’inscripció o al recollir la bossa del nedador.
 • No està permès utilizar cap material de flotació o banyadors trampa.
 • Els nedadors que optin a aquesta categoria queden automàticament descartats per la seva categoria d’edat.

 

 1. Descàrrec de Responsabilitat i Declaració d’aptitud física
 • La inscripció a la prova implica l’acceptació de les normes i l’adequada preparació del participant per a la travessia, i que és conscient de la duresa de les condicions meteorològiques que es pot trobar en l’entorn on es disputa la prova. En aquest sentit, el participant eximeix a l’organització dels possibles problemes de salut derivats de la seva participació a la carrera.
 • Els participants inscrits en la prova entenen que participen voluntàriament i sota la seva pròpia responsabilitat en la competició i per tant, exoneren de tota responsabilitat a l’organització de la prova i convenen en no denunciar a l’entitat organitzadora, col·laboradors, patrocinadors i altres participants, així com tampoc iniciar cap reclamació de responsabilitat civil a les citades parts. A aquests efectes, en el moment de la inscripció, el participant haurà de marcar la casella d’acceptació del descàrrec per tal que es formalitzi la inscripció.
 • L’organització recomana a tots els nedadors que facin un test de 3000m en piscina. Ideal fer-lo per sota de 60 minuts i en un màxim de 75, per completar amb èxit la travessia.
 • L’organització no recomana fer la prova si el resultat del test de 3000m en piscina, és un temps per sobre dels 75 minuts.
 • L’organització recomana que tots els participants es realitzin una revisió mèdica/prova d’esforç anualment.
 • En els últims anys, amb la popularització dels esports outdoor i de llarga distància, desgraciadament, es produeixen cada vegada més morts entre els participants; es per això que l’organització insisteix en extremar les precaucions.
 • Recordem que l’assegurança d’accidents que l’organització treu per a cada participant durant la prova no cobreix cap patologia com l’infart de miocardi.
 1. Qüestionari d’informació mèdica
 • Tots els participants hauran d’emplenar un qüestionari sobre informació Mèdica. En el cas de contestar afirmativament alguna de les preguntes d’aquest qüestionari, serà indispensable per a poder participar, pujar el certificat mèdic requerit a la plataforma.
  • El certificat l’haurà d’emplenar un metge capacitat per a això, amb signatura i número de col·legiat.
  • En ell s’especificarà les proves que ha estimat el metge que per edat o risc s’han hagut de dur a terme.
  • El participant declara que tota la informació exposada en el certificat mèdic és verídica.
 1. Modificació del reglament

En cas que l’organització ho consideri necessari, podrà modificar el present reglament. Les modificacions seran degudament comunicades als participants. La realització de la inscripció implica el reconeixement i l’acceptació del present reglament.

 

 1. Drets d’imatge

L’entitat organitzadora es reserva el dret a utilitzar qualsevol tipus de fotografia, filmació o enregistrament que faci, sempre que estigui relacionada amb la participació a l’esdeveniment. L’entitat organitzadora es reserva en exclusivitat el dret sobre la imatge de les proves MARNATON, així com l’explotació audiovisual, fotogràfica i periodística de la competició.

D’acord amb l’establert en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic en el seu article 21, sol·licitem el seu consentiment per poder realitzar comunicacions publicitàries que considerem puguin ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònic equivalent.

Qualsevol projecte mediàtic o publicitari haurà de comptar prèviament amb el consentiment exprés i per escrit de l’organització. En cas contrari, s’emprendran totes les accions legals s’estimin pertinents.

 1. Protecció de dades

Protecció de dades. En compliment amb l’establert en el Reglament General de Protecció de Dades 976/2016, MM MARNATON 2008, S.L. (d’ara endavant MARNATON) amb CIF: B64835390, li informem que les seves dades personals facilitades a través del formulari d’inscripció en el lloc web: www.marnatonedreams.com són incorporades a un fitxer automatitzat del que és responsable MARNATON, la finalitat del qual és la d’administrar i gestionar la seva participació en l’esdeveniment.

 

De qualsevol forma, vostè pot revocar en qualsevol moment el consentiment donat i exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se a aquests efectes a MARNATON a través de l’adreça de correu eventos@marnaton.com.