marnatonedreams (5)

Reglament

SWIMRUN eDreams by HEAD 2020

Les proves SWIMRUN eDream BY HEAD formen part de la línia de MARNATON Experiències. Els esdeveniments es desenvolupen durant un sol dia. L’objectiu de la prova és realitzar un trajecte combinant les disciplines de la carrera a peu i natació consecutivament.

Tots els esdeveniments es duen a terme a entorns naturals i en alguns casos a l’interior d’un Parc Natural i/o Reserva Integral. Recordem a tots els participants la importància de respectar en tot moment l’entorn que ens envolta i col·laborar en la protecció del mateix.

 

MARNATON us demana l’ajuda a tot per no deixar empremta i que deixar després de l’esdeveniment un espai millor del que ens hem trobat.

Com a nedador/a d’aigües obertes i corredor/a respecta i protegeix el medi ambient. Contem amb la teva col·laboració.

 

 1. Requisits dels participants
 • Podrà participar qualsevol persona física de qualsevol nacionalitat, federats o no, que es trobin en un estat òptim de salut i convenientment entrenat/da per a la realització de la prova.
 • La inscripció haurà de realitzar-se per parelles o individualment.
 • La modalitat individual està autoritzada només per majors de 18 anys.
 • La modalitat HALF parelles , està autoritzada per a majors de 16 anys, nascuts a partir de 2004.
 • La modalitat SPRINT parelles està autoritzada per a majors de 12 anys, nascuts a partir del 2008.
 • Conèixer i acceptar les condicions del present reglament.
 • Haver realitzat correctament totes les passes i els requisits per a la inscripció durant els terminis corresponents.
 • Acceptar el descàrrec de responsabilitat i la declaració d’aptitud física que apareix en el formulari d’inscripció.
 • Pujar a la plataforma d’inscripcions el certificat mèdic, en cas de que aquest sigui requerit per l’organització en el procés d’inscripció.
 • L’ inscripció a la prova és personal i intransferible i suposa l’acceptació del present reglament.
 1. Inscripcions

La inscripció només es pot realitzar a través de la pàgina web de MARNATON  (www.marnaton.com). Aquesta pot ésser en modalitat individual o per parelles.

 • Tancament d’inscripcions: 10 dies abans de la data de la prova o una vegada s’arribi al límit de participants.
 • Inclou:
  • Inscripció a l’esdeveniment.
  • Assegurança d’accidents.
  • Assistència durant la carrera a peu i les travesses (embarcacions amb personal de rescat i ambulància SVP) i a l’arribada (Hospital de campanya amb personal mèdic).
  • Avituallaments.
  • Trasllat al punt de sortida des de l’arribada.
  • Casquet de natació de l’esdeveniment.
  • Obsequi de l’esdeveniment.
  • Guarda roba.
  • Classificació i temps d’arribada amb  xip.
  • Servei de Fisioteràpia a l’arribada.
  • Medalles per als guanyadors de cada categoria.

 

 • Gestió de baixes: L’Organizació posa a disposició del participant la possibilitat de contractar una garantia de devolució durant el procés d’inscripció. En cas de no contractar aquesta garantia, no es farà cap devolució en cap cas, inclòs lesions, accidents, viatges…etc.
 • Canvi  de nom: només s’admetran fins 12 dies abans de la proba. l’organització cobrarà 10 euros per aquesta gestió.
 • Canvi de distància: només s’admetran fins 12 dies abans de la proba, sempre i quan hi hagin places disponibles a la distància sol·licitada. En ningún cas es procedirà a la devolució de la diferència si l’import és inferior. Però s’exigirà l’ingrés si la diferència és major.
 • Canvi de prova: Sota cap circumstància s’admetran canvis d’una inscripció d’una prova per una altra, ni d’aquest any ni de la següent edició.
 • Anul·lació de la prova: si per condicions adverses o de causa major alienes a l’organització, aquesta es veu obligada a anul·lar la prova o modificar el recorregut o horaris, no es tornarà en cap cas l’import de la inscripció. En cap cas de l’esdeveniment es posposarà una altra data ni es reemborsarà als participants l’import de la seva inscripció.
 • Límit de places: l’organització es reserva 25 places per a compromisos amb els patrocinadors y col·laboradors. L’organització es reserva el dret d’ampliar o reduir el número de places per motius de seguretat o altres motius que puguin afectar al bon desenvolupament de la carrera. En qualsevol cas, aquesta modificació serà anunciada amb suficient antelació a la web i a les xarxes socials.
 1. Xip
 • L’ús del xip és obligatori per poder participar en la prova. Es podrà fer servir el xip groc de propietat o llogar-lo en el procés d’inscripció per 3€.
 • En cas de pèrdua de xip, el/la participant o equip no apareixerà en les classificacions encara que aporti testimonis i/o material gràfic que demostri la seva posició i/o temps. Tampoc es tindrà dret als premis. No s’acceptaran reclamacions en aquest sentit.
 1. Entrega bossa participant
 • Per recollir el dorsal, serà imprescindible presentar el DNI, PASSAPORT o NIE.
 • A l’entrega de dorsals s’ha de recollir: casquet de natació de l’esdeveniment, pitrall/dorsal, samarreta de l’esdeveniment en cas de hi haver, WetBag Guarda-roba i el xip.
 1. Briefing

És molt recomanable assistir al briefing.

 1. Guarda roba

Cada participant haurà d’utilitzar la bossa proporcionada per l’organització (wetbag), identificada amb el seu número d ‘equip, per a guardar les pertinences personals. la bossa s’haurà de dipositar al punt indicat per a fer-ho abans de la sortida.

Per a recuperar la bossa, custodiada per l’organització a la zona de meta, el participant haurà de mostrar el seu pitrall. Les bosses de guarda roba estaran custodiades en tot moment. Però en cas de pèrdua d’objectes personals dels/les  participants, l’organització no es farà responsable. Per a evitar-ho, es prega no dipositar objectes sols ni de valor a les bosses del guarda roba.

 1. Trasllat (de l’arribada a la sortida)

El desplaçament dels/les  participants des de l’arribada fins a la sortida, s’efectuarà abans de la competició, mitjançant autobusos i/o embarcacions. Els horaris dels transports seran publicats i informats amb antelació a la web.

 1. Material tècnic obligatori

Tots els/les participants estan obligats/des  a portar el següent material, es realitzaran controls aleatoris abans de la sortida per a verificar aquest material. Sense aquest material no es podrà participar.

Material obligatori:

 • Neoprè de natació. Aquest pot ser de màniga llarga o curta i pot estar retallat de cames i mànigues.
 • Ulleres de natació.
 • Casquet de natació proporcionat per l’organització.
 • Xip entregat per l’organització col·locat correctament al turmell (sempre per sobre del neoprè).
 • Pitrall proporcionat per l’organització amb el número de cada equip. A retornar a l’organització al final de la prova.
 • Xiulet, un per persona (NO el proporciona l’organització)
 • Calçat de trail.
 • Got reutilitzable (proporcionat per l’organització).

L’organització  aconsella dur, a més a més, el següent material:

 • Vaselina o oli per a evitar  para evitar rascades.
 • Crema solar, millor anti-medusses.
 • Pales de natació.
 • Pull buoy
 • Petita bossa d’hidratació.

L’organització podrà afegir algun tipus de material obligatori no inclòs en aquest apartat. En tal cas, aquest material serà notificat amb el suficient temps als/les participants a través de la web o per correu electrònic.

 1. Sortida 
 • L’organització es reserva el dret a fer diverses sortides en funció del número de participants. El criteri per a organitzar aquestes sortides sempre serà el del nivell del/la participant escollit en el moment de fer la inscripció. Aquesta informació es pot trobar a l’agenda de la prova.
 • Hi haurà un punt de control de xip i cronometratge a la sortida i un altre a l’arribada. El fet de no trepitjar la catifa en algun dels punts implicarà la desqualificació i per tant no aparèixer a les classificacions.
 1. Recorregut i funcionament

El recorregut de carrera a peu estarà marcat amb cinta cada pocs metres. Tot el recorregut es realitzarà per camins marcats per l’organització, sortir d’ells queda completament prohibit i suposarà la desqualificació de l’equip.

Les parelles no es poden separar més de 10m, tant a l’aigua com a la carrera a peu. Abandonar a la parella o separar-se més de la distancia permesa, suposarà la desqualificació de la parella.

Les parelles hauran d’anar juntes durant tot el recorregut, incloses les parts de natació i les de carrera a peu. Si una parella passa un control separada, serà penalitzada com l’organització cregui més convenient. Podent inclús deixar desqualificada la parella si l’organització així ho considera.

Les zones d’entrada a l’aigua seran obertes per a poder entrar por diferents llocs. Sempre respectant la zona senyalitzada per a això.

El recorregut de natació estarà abalisat amb boies, només a les travesses llargues o en els casos en els que el recorregut a realitzar sigui complicat. Els/les nadadors/res hauran de nedar sempre entre les boies i la costa amb la finalitat de garantir la seva seguretat. La sortida de l’aigua estarà marcada per globus, voluntaris, una bandera o bé una gran lona. S’ha de sortir per on apareixen aquestes indicacions, ja que és la zona més segura per als/les participants.

Per al bon desenvolupament de la prova, l’organització es reserva el dret de canviar l’abalisament i/o el recorregut total o parcialment, en cas de corrents, meduses, onades i/o vent. Aquests canvis seran comunicats prèviament, durant el briefing.

 1. Recolzament als/les participants durant l’esdeveniment

 Els/les participant seran custodiats per motos d’aigua i embarcacions de recolzament al mar i per voluntaris a la carrera a peu.

 • Embarcacions de recolzament

Les embarcacions de recolzament a motor, senyalitzades amb bandera blava governaran respectant en tot moment una certa distància de seguretat. Hi haurà embarcacions de recolzament generals, per a cobrir el seguiment de la travessa, així com embarcacions que contaran amb tripulants especialitzats en rescat i primers auxilis.

 • Equip de terra 

Aquests estaran repartits per el circuit de carrera a peu i les sortides de l’aigua, el seu objectiu és ajudar als/les participants, indicar i procurar en cas de lesió poder avisar o guiar a ‘equip al punt mèdic més pròxim.

 

 1. Avituallament

L’organització facilitarà l’avituallament, que consistirà en aigua, begudes isotòniques, plàtans i gels durant l’esdeveniment i a la zona de meta. Els punts d’avituallament estaran ubicats a terra i designats per l’organització.

L’organització obsequiarà a cada participant amb un got reutilitzable. Aquest got s’ha d’utilitzar per avituallar-se als avituallaments. sense aquest got no es podrà servir beguda als avituallaments ni a l’arribada.

Els equips decidiran lliurement en cada cas si es paren o continuen endavant amb la prova fins al següent avituallament.

No és obligatori parar-se als avituallaments, encara que és molt recomanable.

En cap cas el/la participant podrà tirar escombraries al terra, hi haurà llocs designats per a fer-ho. Desobeir aquesta norma serà penalitzat amb la desqualificació.

 1. Abandonaments

Si un/una participant o equip decideix abandonar, aconsellem:

Al mar:

 1. Realitzar una senyal de socors, aixecant un o els dos braços.
 2. La moto o embarcació més propera li servirà de recolzament a ser evacuat/ada.

A terra:

 1. Realitzar una senyal de socors a un/una participant per a avisar al/la voluntari/a més proper/a.
 2. Acudir a la entrada o sortida de natació més propera.
 3. Arribar a l’avituallament més proper.

L’organització es reserva el dret a obligar al/la participant a abandonar la prova:

 1. Sempre que el/la participant mostri senyals de fatiga extrema, deshidratació, hipotèrmia, ritme extremadament lent al nedar o córrer, o presenti qualsevol símptoma que l’impedeixi nedar o participar amb normalitat.
 2. Si algun membre de l’equip incompleix qualsevol de les normes que regeixen aquest reglament (veure apartat desqualificacions).
 3. Una vegada esgotat el temps de tall reglamentari des de l’inici de la prova (veure temps de tall).

 

 1. Evacuació
 • En el cas de condicions adverses i/o de causa  major, l’organització es veurà obligada a anul·lar la prova procedint a l’evacuació de tots els/les participants.
 • En el cas de que un/una  participant hagi de  ser evacuat/ada,  l’organització establirà un o més punts d’evacuació amb assistència sanitària en funció del recorregut.
 1. Penalitzacions
TIPUS DE FALTA PENALITZACIONS
Tirar residus a zones no habilitades o qualsevol tipus  de conducta no respectuosa amb el medi natural  

Desqualificació

Conducta antiesportiva cap els altres participants o membres de l’organització. Desqualificació
Falta d’equipament obligatori. Desqualificació
Participar a la prova sense prèvia inscripció.

 

Expulsió i prohibició de participar en futures edicions
Participar amb el dorsal d’un altre participant. Desqualificació
No passar els controls de xip obligatoris

(sortida, arribada, parcials si hi ha)

Desqualificació
No seguir el recorregut marcat per l’organització. Desqualificació o penalització de temps a decidir en funció de la gravetat
Omissió d’auxilio a una altre persona. Expulsió i prohibició de participar en futures edicions
Abandonament sense notificar-ho a l’organització. Prohibició de participar en futures edicions
No obeir les ordres dels organitzadors o serveis sanitaris de control. Desqualificació
Pujar-se a una embarcació de recolzament o caiac Desqualificació
Excedir el temps màxim permès. Desqualificació i obligació d’abandonar i seguir les instruccions de l’organització.
En el cas de les parelles, separar-se més de 10m o abandonar la parella Desqualificació

 

L’organització es reserva la potestat per sancionar les conductes no tipificades en l’anterior llistat de faltes que contravinguin les disposicions del present reglament.

 1. Modificació del recorregut i/o suspensió del esdeveniment.

Per causes de força major alienes a la seva voluntat, l’organització es reserva el dret de suspendre, desviar, neutralitzar o modificar les franges horàries i/o els recorreguts i avituallaments de l’esdeveniment. (Veure link Plans alternatius).

Aquesta decisió es prendrà en comitè tècnic, consensuant amb autoritats marítimes i dispositiu de seguretat, tenint en compte la seguretat. Així com respectant les condicions a les quals es veuen sotmesos els permisos.

Poden ser motiu de pla B o anul·lació:

 1. Onada d’una altura significativa de més de 0,8 metres
 2. Vents de més de 15 nusos (no ratxes)
 3. Visibilitat inferior a una milla nàutica
 4. Plaga de meduses
 5. Tempesta elèctrica
 6. Qualsevol que l’organització estimi que no garanteix la seguretat dels participants.
 1. Sistema de Classificació

En acabar la prova, el participant disposarà de mitja hora abans del lliurament de premis per a possibles modificacions i/o reclamacions sobre la classificació.

Es realitzaran dues classificacions, una per la categoria parelles i una altra per la categoria individual.

 • Esdeveniment

Cada participant es classificarà en base al temps empleat per arribar a la meta.

 • Categories 2020

Es premiarà als tres primers classificats de cada categoria amb una medalla. Quedant les següents categories.

 • Individual femenina.
 • Individual masculina.
 • Parelles femenina.
 • Parelles mixta.
 • Parelles masculina.

Les medalles es recolliran durant l’entrega de premis del esdeveniment. 

 1. Descàrrec de Responsabilitat i Declaració d’aptitud física
 • La inscripció a la prova implica l’acceptació de les normes i l’adequada preparació del participant per a la travessia, i que és conscient de la duresa de les condicions meteorològiques que es pot trobar en l’entorn on es disputa la prova. En aquest sentit, el participant eximeix a l’organització dels possibles problemes de salut derivats de la seva participació a la carrera.
 • Els participants inscrits en la prova entenen que participen voluntàriament i sota la seva pròpia responsabilitat en la competició i per tant, exoneren de tota responsabilitat a l’organització de la prova i convenen en no denunciar a l’entitat organitzadora, col·laboradors, patrocinadors i altres participants, així com tampoc iniciar cap reclamació de responsabilitat civil a les citades parts. A aquests efectes, en el moment de la inscripció, el participant haurà de marcar la casella d’acceptació del descàrrec per tal que es formalitzi la inscripció.
 • L’organització recomana a tots els nedadors que facin un test de 3000m en piscina. Ideal fer-lo per sota de 60 minuts i en un màxim de 75, per completar amb èxit la travessia.
 • L’organització no recomana fer la prova si el resultat del test de 3000m en piscina, és un temps per sobre dels 75 minuts.
 • L’organització recomana que tots els participants es realitzin una revisió mèdica/prova d’esforç anualment.
 • En els últims anys, amb la popularització dels esports outdoor i de llarga distància, desgraciadament, es produeixen cada vegada més morts entre els participants; es per això que l’organització insisteix en extremar les precaucions.
 1. Qüestionari sobre informació Mèdica 

Tots els participants hauran d’emplenar un qüestionari sobre informació Mèdica. En el cas de respondre afirmativament alguna de les preguntes d’aquest qüestionari, serà indispensable per a poder participar, pujar el certificat mèdic requerit a la plataforma.

 • El certificat l’haurà d’emplenar un metge capacitat per a això, amb signatura i número de col·legiat.
 • En ell s’especificarà les proves que ha estimat el metge que per edat o risc s’han hagut de dur a terme.
 • El participant declara que tota la informació exposada en el certificat mèdic és verídica.
 1. Modificació del reglament

En cas que l’organització ho consideri necessari, podrà modificar el present reglament. Les modificacions seran degudament comunicades als participants. La realització de la inscripció implica el reconeixement i l’acceptació del present reglament.

 1. Dret d’imatge

L’entitat organitzadora es reserva el dret a utilitzar qualsevol tipus de fotografia, filmació o enregistrament que faci, sempre que estigui relacionada amb la participació a l’esdeveniment. L’entitat organitzadora es reserva en exclusivitat el dret sobre la imatge de les proves MARNATON, així com l’explotació audiovisual, fotogràfica i periodística de la competició.

D’acord amb l’establert en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic en el seu article 21, sol·licitem el seu consentiment per poder realitzar comunicacions publicitàries que considerem puguin ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònic equivalent.

Qualsevol projecte mediàtic o publicitari haurà de comptar prèviament amb el consentiment exprés i per escrit de l’organització. En cas contrari, s’emprendran totes les accions legals s’estimin pertinents.

 1. Protecció de dades

Protecció de dades. En compliment amb l’establert en el Reglament General de Protecció de Dades 976/2016, MM MARNATON 2008, S.L. (d’ara endavant MARNATON) amb CIF: B64835390, li informem que les seves dades personals facilitades a través del formulari d’inscripció en el lloc web: www.marnatonedreams.com són incorporades a un fitxer automatitzat del que és responsable MARNATON, la finalitat del qual és la d’administrar i gestionar la seva participació en l’esdeveniment.

De qualsevol forma, vostè pot revocar en qualsevol moment el consentiment donat i exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se a aquests efectes a MARNATON a través de l’adreça de correu eventos@marnaton.com.

[bucket id=”933″ title=”Icon footer”]